13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (World Stroke Congress – WSC), 28-29 Oκτωβρίου 2021.

Συμμετείχαμε παρουσιάζοντας τη διαπολιτισμική της Διασκευή στα Ελληνικά της Κλιμακας Αξιολόγησης Αισθητικοκινητικής Λειτουργίας Fugl-Meyer για ασθενείς με ΑΕΕ!!!