Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συμμετέχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & 4ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, 18-21 Φεβ 2021, με παρουσίαση κατόπιν πρόσκλησης της Επικ. Καθηγήτριας Σοφίας Λαμπροπούλου με τίτλο “Σύγχρονα Ερευνητικά Δεδομένα για την Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Ασθενών με Νόσο Κινητικού Νευρώνα”

http://www.alzheimer-conference.gr/index.php/el/

Αφίσα Συνεδρίου