Όμορφο και δημιουργικό πρωινό στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδών “Θεραπευτική Ασκηση” του Τμ. Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αίγιο με Παρεμβάσεις Νευροαποκατάστασης!!!!