Δημιουργικό Σαββατοκύριακο με το Διατμηματικό ΠΜΣ “Επιστήμες Αποκατάστασης” στην κατεύθυνση Φυσικοθεραπείας.
Όμορφη παρέα και εκπαίδευση σε ισορροπιστικές διεργασίες νευρολογικού ασθενή και σε λειτουργικές κλίμακες αξιολόγησης.