Είχαμε την τιμή και την χαρά να έχουμε μαζί μας (1/12/2021), τον κ. Chris McCarthy, καταξιωμένο φυσικοθραπευτή-χειροθεραπευτή στο ΠΜΣ του Τμήματός μας, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος “Θεραπευτική Άσκηση-Χειροθεραπεία Σπονδυλικής στήλης. Chris McC, με μία 3ωρη διάλεξη πάνω στις σύγχρονες απόψεις και εφαρμογές των θεραπευτικών χειρισμών της σπονδυλικής στήλης.

Chris McCarthy, Χειροθεραπεία Σπονδυλικής στήλης