Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τρία προγράμματα δια βίου μάθησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών:

  1. «Δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους και Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση (Επίπεδο I)»
  2. «Τεχνικές και μέθοδοι αθλητικής περίδεσης»
  3. «Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων με Ειδικό Εξοπλισμό – Εrgon ΙASTM Technique»

Και τα 3 προγράμματα είναι μεικτού /υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζονται σε συνδυασμό τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης διδασκαλίας από εξειδικευμένους -στο κάθε αντικείμενο- επαγγελματίες υγείας.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει!