Ανακοινώσεις

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (Διδακτορικές)

2023-11-06T10:40:56+02:00
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (Διδακτορικές)2023-11-06T10:40:56+02:00

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πρωτοετείς φοιτητές του Παν/μίου Πατρών δικαιούχων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

2023-11-02T12:04:16+02:00
Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πρωτοετείς φοιτητές του Παν/μίου Πατρών δικαιούχων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών2023-11-02T12:04:16+02:00
Go to Top