706, 2022

Κινησιολογία Άκρων – Β’ Εξάμηνο Εξέταση εργαστηρίου

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια με πρακτική εφαρμογή και μια με σύντομη γραπτή εξέταση ως εξής: Παρασκευή 10 Ιουνίου Ομάδες πρακτικής εξέτασης: Α) 11.00 - 12.00 Β) 13.00 - 14.00 Σύντομη γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής Α) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Α): 12.00-12.30 Β) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Β): 12.30-13.00 * Βρείτε αναλυτικά τις ομάδες στο e-class του μαθήματος

706, 2022

Κλινική Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Δ’ Εξάμηνο Εξέταση εργαστηρίου

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια με πρακτική εφαρμογή και μια με σύντομη γραπτή εξέταση ως εξής: Πέμπτη 9 Ιουνίου Ομάδες πρακτικής εξέτασης: Α) 9.00 - 10.00 Β) 11.00 - 12.00 Σύντομη γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής Α) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Α): 10.00-10.30 Β) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Β): 10.30-11.00 * Βρείτε αναλυτικά τις ομάδες στο e-class του μαθήματος

206, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ-εξαμήνου για το μάθημα “ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΘ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – Εργαστήριο”

Παρακαλούνται οι φοιτητές προηγούμενων ετών που χρωστούν το μάθημα του Δ- εξαμήνου "ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΘ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Εργαστήριο" εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες

206, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β-εξαμήνου για το μάθημα “ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΩΝ – Εργαστήριο”

Παρακαλούνται οι φοιτητές προηγούμενων ετών που χρωστούν το μάθημα του Β- εξαμήνου "ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΩΝ - Εργαστήριο" εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της