Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα Ψυχολογία της Υγείας δε θα πραγματοποιηθεί στις 5.11.21.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει κανονικά!

Ευχαριστώ πολύ!
Τραχάνη Ευτυχία
Υπεύθυνη μαθήματος