Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα:

-στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για διδασκαλία σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της δράσης Staff mobility for Teaching Assignment (STA) – απαραίτητη η ύπαρξη δι-Ιδρυματικής Συμφωνίας, λαμβάνοντας την επιχορήγηση Erasmus+[περισσότερες πληροφορίες για τη δράση STA και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο].

-στο προσωπικό (διδακτικό και διοικητικό) του Ιδρύματός μας να μετακινηθεί για επιμόρφωση μέσω της δράσης Staff mobility for Training (STT), λαμβάνοντας την επιχορήγηση Erasmus+[περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο]

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/10/2023

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:
κα Χριστιάννα Ποταμιάνου, τηλ. 2610-996610, email: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus