Διαδικτυακή συνάντηση για την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου και ώρα 17.00 θα γίνει διαδικτυακή συνάντηση μέσω ΖΟΟΜ για ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες έναρξης πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι-ες να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass του μαθήματος για να δούν τον σύνδεσμο του ΖΟΟΜ όταν αναρτηθεί.

Η υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Πετροπούλου Γιαννίτσα