Επειδή ανέκυψαν κάποια προβλήματα λόγω μεταφοράς της έδρας του Τμήματος στην Πάτρα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έναρξης Πρακτικής Άσκησης έως και 24 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι-ες να επικοινωνήσουν μαζί μου.

Η υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Πετροπούλου Γιαννίτσα