Από σήμερα 15 Απριλίου 2021 η Ελλάδα με το Επιστημονικό Τμήμα Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ είναι κι επισήμως μέλος της Διεθνούς Ενωσης Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, International Neurological Physical Therapy Association (INPA) μετά από ομόφωνη ψηφοφορία των μελών της INPA!!!!!

Βασικός στόχος κι όραμα της INPA για τα ετη 2019-23 είναι να συνδέσει όλη την παγκόσμια κοινότητα νευρολογικής φυσικοθεραπείας για να ενισχύσει την υγεία με βασική της αποστολή την προώθηση, υποστήριξη και ανάπτυξη της τεκμηριωμένης νευρολογικής φυσικοθεραπείας στoυς τομείς της κλινικής πρακτικής, εκπαίδευσης και έρευνας. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Επικουρη Καθηγητρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών και Ανπληρώτρια Συντονίστρια του Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας, Δρ. Σοφία Λαμπροπούλου στις ομάδες εργασίας για την “Εκπαίδευση κι Πρακτική” (Education and Practice Working Group) και την “Ερευνα” (Research Working Group).