Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών Erasmus 2021 (14-16 Οκτωβρίου 2021), φορείς που μετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ αναρτούν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν στην ιστοσελίδα www.erasmusdays.eu. Για το 2021, έμφαση θα δοθεί στις εξής θεματικές που αποτυπώνουν τις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος Erasmus+:

ένταξη και πολυμορφία (social inclusion)
-ψηφιακός μετασχηματισμός/Ψηφιακό Erasmus (digital transformation/Digital Erasmus)
-βιώσιμη ανάπτυξη/πράσινο Erasmus (sustainable development/Green Erasmus), και
-συμμετοχή στο Δημοκρατικό βίο/Ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου Πολίτη (participation in democratic life).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει στις εκδηλώσεις ERASMUSDAYS πραγματοποιώντας διαδικτυακή παρουσίαση* μέσω Zoom, την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 12:30-13.00, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών του Ιδρύματος για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Erasmus+  (Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές / για Πρακτική Άσκηση).

[ *Zoom Meeting: https://upatrasgr.zoom.us/j/91570196303?pwd=WmlPVU04dmZHcDBOY0YxSXhxYmxBdz09 , Meeting ID: 915 7019 6303, Passcode: 828330 ]

Παρακαλούνται θερμά οι Γραμματείες των Τμημάτων όπως αναρτήσουν τη συνημμένη ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους με σκοπό την ευρεία ενημέρωση των φοιτητών.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασίας σας.

Με εκτίμηση,
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων