ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021 2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021 2022

Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής στο Πρόγραμμα θα ακολουθήσουν τον σχετικό αναρτημένο πίνακα του χρονοδιαγράμματος.