Επισυναπτόμενα το έντυπο της Προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου σπονδυλικής προέλευσης”,

της Iατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο θα διεξαχθεί στο Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”, με Δ/ντη Π.Μ.Σ. τον Καθηγητή Κο Πνευματικό Σπυρίδων.

Προκήρυξη ΠΜΣ 2020-2021

Αφίσα ΠΜΣ Α3 2020-2021