Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης

Οδηγός αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βιβλιοθηκονόμος: Λώλου Ελένη
Τηλ: 26910 23566
E-mail: loloue@upatras.gr