Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Ο&Ο)

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: —
E-mail: gvlachop@upatras.gr

Μαθήματα: Ορθοοπτική και διόφθαλμη όραση, Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών- Διαθεσιμότητα: Τρίτη – Παρασκευή, 08:00-09:00 (γραφείο συνεργατών)