Εξωτερική Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Ο&Ο)

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: —–
E-mail: epagoulatou@upatras.gr

Μαθήματα: Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης (Ζ Εξάμηνο), Μεθοδολογία Έρευνας στην Οπτική και Οπτομετρία (Ζ εξάμηνο), Κοστολόγηση- Τιμολόγηση και Μάρκετινγκ (ΣΤ εξάμηνο)

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών- Διαθεσιμότητα: Τετάρτη 15:00-17:00 (γραφείο συνεργατών)