Εξωτερικός Συνεργάτης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ: –
E-mail: skranasios@upatras.gr

Μαθήματα: Τρίτη

Μυοσκελετική ΦΘ 2 (ΕΡΓ): 10.00-12.00
Μυοσκελετική ΦΘ (ΕΡΓ): 12.00-14.00
Φυσικοθεραπεία σε Ειδικούς Πληθυσμούς (ΘΕΩΡΙΑ): 16.00-18.00
Μυοσκελετική ΦΘ 2: 18.00-20.00

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών – Διαθεσιμότητα: Τρίτη 14.00-16.00 (Υποδοχή Φοιτητών)