Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης

Οδηγός αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βιβλιοθηκονόμος: Λώλου Ελένη Τηλ: 26910 23566 E-mail: loloue@upatras.gr