Μετά από ενημέρωση του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να κατεβάσετε την παρακάτω σύμβαση σε 3 αντίτυπα να την συμπληρώσετε και να υπογραφεί από τον φορέα και από εσάς (όσο πιό σύντομα γίνεται). Αφορά το διάστημα των 2 αναστολών.
Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για μια διαδικτυακή συνάντηση για αύριο, δείτε στο eclass του μαθήματος.
Η υπεύθυνη
Πετροπούλου Γιαννίτσα