Αγαπητοί φοιτητές,

καλή αρχή εξαμήνου. Το μάθημα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 28/2/2022. Παρακαλώ προσέλθετε στις 11.00 στην Αίθουσα 1 για το 1ο (εισαγωγικό) μάθημα. Επίσης, εγγραφείτε και στο eclass του μαθήματος.

Η Υπ. του Μαθήματος

Μπίλλη Ευδ.