ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.pdf