ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID – 19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 5 ΕΩΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ.pdf