Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και μοριοδότησης των φοιτητών που κατέθεσαν αίτηση κινητικότητας για πρακτική (traineeship) μέσω Erasmus+ για το Ακ. Έτος 2020-21, πραγματοποιούνται συνεντεύξεις από τη Συντονίστρια Erasmus+ του Τμ. Φυσικοθεραπείας.

Καλούνται οι φοιτητές που μέσω Erasmus+ κατέθεσαν αίτηση για κινητικότητα traineeship (πρακτική) κατα τη χρονική περίοδο από 2 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου να παραβρεθούν στην συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 14 Ιουλίου 10-12πμ. Λόγω των μέτρων προφύλαξης που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τον κορωνοϊό οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με τηλεφωνική επικοινωνία από τη Συντονίστρια, στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας! Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Αν κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη αυτόματα ακυρώνεται η συμμετοχή του (οn/off κριτήριο).

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση των υποψηφίων από τον Συντονιστή Erasmus βάσει των κριτηρίων που έχουν αναρτηθεί στην προκήρυξη, κι θα υπάρξει κατάταξη των φοιτητών σε λίστα με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Φορέα υποδοχής (ένα προτεινόμενο φορέα προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε.

Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα αναρτήσει στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Παρακαλώ να είστε σε αναμονή του τηλεφωνικού μου καλέσματος (την μέρα κι ώρα που ανακοινώνεται παραπάνω) για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων.

Με εκτίμηση

Η Συντονίστρια Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Σοφία Λαμπροπούλου