Μάθημα:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κωδικός:

ΦΕ5

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ε

Κατηγορία μαθήματος:

ΜΕΥ

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

   

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει ο φοιτητής στον τρόπο λειτουργίας του μυϊκού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού, νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη διάρκεια σωματικού έργου με έμφαση στη θεραπευτική άσκηση.

Επιπλέον, θα μελετηθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της θεραπευτικής άσκησης στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και να διδαχθούν οι εργαστηριακές και κλινικές μέθοδοι αξιολόγησης της φυσικής απόδοσης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα διδαχθούν οι τρόποι λειτουργίας του μυϊκού συστήματος κατά την εκτέλεση έργου, ο ιδιαίτερος ρόλος και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων μυϊκών ινών, οι ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιεί ο οργανισμός και οι διαφορετικοί τύποι μεταβολισμού (αερόβιος, αναερόβιος γαλακτικός και αναερόβιος αγαλακτικός) σε συνθήκες σωματικής προσπάθειας. Θα αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες στη χρήση των ενεργειακών πηγών όπως καθορίζονται από την διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα της άσκησης και σημεία κλειδιά για τον επιτυχή σχεδιασμό της άσκησης όπως είναι το αερόβιο και αναερόβιο κατώφλι και η μέγιση πρόσληψη οξυγόνου. Επιπλεόν, θα διδαχθεί η επίδραση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων που προκαλούν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσαρμογές της άσκησης, καθώς και οι βασικές μέθοδοι άσκησης που ευνοούν την επίτευξη στόχων συγκεκριμένης κατεύθυνσης (πχ ενδυνάμωση, βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, έλεγχο της σωματικής μάζας και σύστασης κλπ). Θα τονιστούν επίσης, οι επιπτώσεις των διαφορετικών ειδών άσκησης στα επιμέρους συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό, ορμονικό, νευρικό, μυϊκό), με την παρουσίαση των προσαρμογών που επιτυγχάνονται και τον καθορισμό των ασφαλών ορίων της επιβάρυνσης. Τέλος, θα διδαχθούν βασικές δοκιμασίες αξιολόγησης των επιμέρους φυσικών ικανοτήτων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Διαλέξεις-εισηγήσεις του διδάσκοντα καθηγητή με χρήση πίνακα, διαφανοσκοπείου, σταθερό προβολικό σύστημα καθώς και συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα.

 

Συζήτηση στην τάξη και ανατροφοδότηση. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Πολυμέσων, ηλεκτρονική συζήτηση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατέχουν τις προσαρμογές που επιφέρουν οι διαφορετικοί τύποι άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό και να συνταγογραφούν την κατάλληλη άσκηση για κάθε επιδιωκόμενο στόχο.

 • να γνωρίζουν τις επιβαρύνσεις που επιφέρει κάθε τύπος άσκησης στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και τους παράγοντες οι οποίοι τις επηρεάζουν, ώστε να χρησιμοποιείται η άσκηση με ασφάλεια, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ιδανική εξατομίκευση για κάθε ασθενή.

 • να αξιολογούν τις διάφορες φυσικές ικανότητες με τη χρήση της αποτελεσματικότερης καιασφαλέστερης μέγιστης ή υπομέγιστης δοκιμασίας.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Κλεισούρας Β. (2004). Εργοφυσιολογία (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Εκδόσεις Πασχαλίδης..

 2. Amoretti R., Brion R. Η καρδιολογία της άσκησης. Παρισιάνος 2000.

 3. Burr B. Nagi D. Άσκηση και αθλητισμός στο διαβήτη. Παρισιάνος 2000.

 4. McArdle WB, Katch FL, Katch VL (2001). Φυσιολογία της Άσκησης (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Εκδόσεις Πασχαλίδης.

 5. Wilmore J., Costill D (2006). Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Εκδόσεις Πασχαλίδης.

 

Ξενόγλωσση:

 1. AACVPR (2004). Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs-4th Edition Human Kinetics.

 2. AACVPR (2004).Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs-3rd Edition Human Kinetics.

 3. ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities (1997). American College of Sports Medicine, Champaign :Human Kinetics.

 4. American College of Sports Medicine (2010). ACSM's Introduction to Exercise Science (American College/Sports Medicine), Lippincott Williams & Wilkins.

 5. Abernethy B.(2006). The biophysical foundations of human movement, Champaign :Human Kinetics, c2005 Michael Gleeson. Immune function in sport and exercise, Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone.

 6. Adams G., Beam W (2010). Exercise Physiology Laboratory Manual, McGraw-Hill Humanities.

 7. Armstrong N.(2007). Paediatric Exercise Physiology Churchill Livingstone.

 8. Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L., HoffmanJ. (2006). Physical Activity And Health. Norms for Fitness, Performance, And Health (Paperback) Human Kinetics.

 9. Bromley P.D. (2010). Clinical Skills for Exercise Science, Routledge.

 10. Cerny F. (2001). Exercise Physiology for Health Care Professionals Human Kinetics.

 11. Ehrman, J. K., Gordon, P., Visich, P.S., Keteyian S.J. (2009). Clinical Exercise Physiology, Human Kinetics.

 12. Jones D.A. (2004). Skeletal Muscle - A Textbook of Muscle Physiology for Sport, Exercise and Physiotherapy Churchill Livingstone.

 13. Larry K.W. (1995). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription / American College of Sports Medicine, American College of Sports Medicine , Baltimore :Williams & Wilkins.

 14. Maud P.J., Foster C. (2006).Physiological Assessment Of Human Fitness (Hardcover). Human Kinetics 2nd edition.

 15. Reilly T. (2005). Sport Exercise and Environmental Physiology Churchill Livingstone.

 16. Saltin B. (2000). Exercise and Circulation in Health and Disease. Human Kinetics.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook