Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός:

ΦΕ3

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ε

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

------

Εξαρτώμενο μάθημα:

-------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση και εν τω βάθει γνώση των θεμελιωδών αρχών αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης νευρολογικών ασθενών.

 • η κατανόηση, γνώση και σωστή εφαρμογή του τρόπου αξιολόγησης ενός κινητικού ελλείμματος, καθώς και το πώς αυτό επηρεάζει το επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενή.

 • η κατανόηση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή. Ειδικότερα στόχος είναι για τον φοιτητή να αξιολογεί, να σχεδιάζει και να επιλέγει το πιο δόκιμο πρόγραμμα αποκατάστασης εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τις μεθόδους λειτουργικής αποκατάστασης με βάση το συγκεκριμένο κινητικό / λειτουργικό έλλειμμα (κατά περίπτωση) και την σύγχρονη επιστημονική γνώση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο θεωρητικό μέρος διδάσκονται οι βασικές αρχές παρέμβασης στους νευρολογικούς ασθενείς καθώς και επιστημονικά δεδομένα όπου καθορίζουν την θεραπευτική προσέγγιση. Παρουσιάζονται κλινικά και εργαστηριακά εργαλεία αξιολόγησης των νευρολογικών ασθενών και κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικότητάς τους. Συζητούνται βλάβες του ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα και κλινικά, διαταραχές του μυϊκού τόνου. Ο φοιτητής γίνεται γνώστης των θεωρητικών πλαισίων ανάπτυξής των σημαντικότερων θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως Bobath, PNF, Brunstrom, κινητικού ελέγχου, εικονικής πραγματικότητας, biofeedback, FES κ.α. Επιπροσθέτως, γίνεται εκπαίδευση του κινητικού έλεγχου – προαγωγή της απόκτησης λειτουργικών δραστηριοτήτων – δεξιοτήτων, εξαναγκασμένη χρήση παρατίθενται ενώ συζητούνται σωματοαισθητικά - γνωσιακά αντιληπτικά ελλείμματα. Επιπλέον, διεξάγεται παρουσίαση περιπτωσιακών μελετών και ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής θεραπευτικής παρέμβασης βάσει των τελευταίων ερευνητικών δεδομένων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactive sessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • επιλέγουν του καταλληλότερο εργαλείο αξιολόγησης των ασθενών.

 • γνωρίζουν το πώς τα γνωστικά-γνωσιακά ελλείμματα επηρεάζουν τον κινητικό έλεγχο.

 • επιλέγουν τον ορθότερο τρόπο λειτουργικής επανεκπαίδευσης νευρολογικών ασθενών κατά περίπτωση.

 • αναπτύσσουν κριτική σκέψη ως προς την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Bobath B. (2005) Ενήλικας Ημιπληγικός. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.

 2. Carr J., Shepherd R. (2004) Νευρολογική Αποκατάσταση. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Adler S.S, Beckers D., Buck M. (2000). PNF in practise: An illustrated Guide. 3th ed. Springer.

 2. Cakit D.B., Saracoglou M., Genc H., Erdem R.H., Levent inan (2007). The effects of incremental speed-dependent treadmill training on postural instability and fear of falling in Parkinson’s Disease. Clinical Rehabilitation, Vol. 21, pp 698-705.

 3. Carr J., Shepherd R. (1998). Neurological Rehabilitation - optimizing motor performance. Butterworth Heinemann, Oxford.

 4. Madhu K. (2008). Brain development: anatomy, connectivity, adaptive plasticity, and toxicity. Metabolism Clinical and Experimental 57 (Suppl 2): 2–5.

 5. Shumway-Cook & Woollacot (2007). Motor Control. 3thed.Lippincot Williams-Wilkins.

 6. Smith K.L., Weiss L.E., Lehmkuhl (1996). Brunnstrom’s Clinical Kinesiology. F. A. Davis Company.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook