Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός:

ΦΔ3

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Δ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

Ορθοπαιδική

Εξαρτώμενο μάθημα:

Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών:

 • στις θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης και φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης των μυοσκελετικών κακώσεων δίνοντας έμφαση στην κλινική αναγνώριση και στην διαφοροποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης μεταξύ κακώσεων οστών, θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων, τενόντων, νεύρων, μυών, συνδέσμων και αρθρώσεων χρησιμοποιώντας μία τεκμηριωμένη επιστημονικά προσέγγιση (evidence-basedapproach).
 • στον σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης με την χρήση των καταλληλότερων και κλινικά και ερευνητικά ενδεδειγμένων φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων αποκατάστασης προσαρμοσμένες κατά περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται στην αξιολόγηση και θεραπευτική αποκατάσταση των εξής κλινικών θεματικών ενοτήτων: α) κατάγματα (άνω άκρου, κάτω άκρου, σπονδυλικής στήλης), β) κακώσεις αρθρώσεων (π.χ. εξαρθρήματα, υπεξαρθρήματα κ.α.) και συνοδών περιαρθρικών βλαβών, γ) συνδεσμικές κακώσεις άνω και κάτω άκρου, δ) κακώσεις μυών άνω και κάτω άκρου, ε) κακώσεις τενόντων, στ) κακώσεις περιφερικών νεύρων άνω και κάτω άκρου (π.χ. νευροαπραξία, αξονότμηση, νευρότμηση),  καθώς και ζ) σύνθετες θυλακοσυνδεσμικές ή άλλες μυοσκελετικές κακώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κλινική αξιολόγηση των προαναφερθέντων κακώσεων, στις ιδιαιτερότητες της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης αυτών καθώς και στην τεκμηριωμένη εφαρμογή των καταλληλότερων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και μέσων και τεκμηριωμένων εξοπλισμών για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών ανάλογα με το στάδιο επούλωσης και με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων αποκατάστασης κατά κλινική περίπτωση.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • να αξιολογούν με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια το είδος του μυοσκελετικού τραυματισμού και να διακρίνουν ποιοι είναι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι βιολογικοί ιστοί.
 • να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές αποκατάστασης της κάθε μυοσκελετικής κάκωσης και να είναι σε θέση να επιλέξουν τεκμηριωμένα και με βάση την σύγχρονη βιβλιογραφία τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα (evidence-basedapproach).
 • να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που να είναι ασφαλές και κατάλληλο για την κάθε μυοσκελετική κάκωση και κλινική περίπτωση και να συνάδει με τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Κοτζαηλίας Δ. (2008). Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος,UniversityPress.
 2. Λαμπίρης Η.Ε. (2003). Ορθοπεδική και Τραυματολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 3. Συμεωνίδης Π. Π. (1997). Ορθοπεδική: κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, 2η έκδ., UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη.
 4. HoppenfeldS (2000). Ορθοπεδική Νευρολογία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα.
 5. KisnerC, ColbyLA. (2003) Θεραπευτικές Ασκήσεις. Βασικές Αρχές και Τεχνικές, (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Braddom R.L. (2002). Practical guide to musculoskeletal disorders: diagnosis and rehabilitation, 2nd ed. Butterworth-Heinemann,Boston.
 2. Clarkson H.M. (2006). Musculoskeletal assessment: joint range of motion and manual muscle strength. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 3. Cleland J. (2005). Orthopaedic clinical examination: an evidence-based approach for physical therapists. Icon Learning Systems, Carlstadt, N.J.
 4. Hertling D. (2006). Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 5. Kesson M., Atkins E. (2005). Orthopaedic medicine: a practical approach. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Edinburgh.
 6. Kisner C., Colby L.A. (2007). Therapeutic Exercise. Foundations and Techniques. 5th ed. F. A. Davis Company, Philadelphia.
 7. Magee D.J. (2002), Orthopaedic Physical Assessment. 4thed. W.B. Saunders, Philadelphia.
 8. Malanga G.A., Nadler S. (2006). Musculoskeletal physical examination: an evidence-based approach. Mosby, Philadelphia.
 9. Refshauge K.M., Gass E.M. (2004). Musculoskeletal physiotherapy: clinical science and evidence-based practice. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Edinburgh.
 10. Salter R.B. (1999). Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system. 3rd ed.  Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
 11. Tidswell M.E. (1998). Orthopaedic physiotherapy. Mosby, London.
 12. Voight L.M., Hoogenbo B.J. (2007). Musculoskeletal interventions: techniques for therapeutic exercise. McGraw-Hill, Medical, New York.
 13. Wiggins C.E. (2007). Α concise guide to orthopaedic and musculoskeletal impairment ratings. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook