Μάθημα:

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Κωδικός:

ΦΓ1

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Γ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

Αρχές Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση και κατανόηση:

 • των βασικών αρχών ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας.
 • των σημαντικότερων κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, όπως κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρήματα και υπερξαρθρήματα, κακώσεις περιφερικών νεύρων, ρήξεις, διατομές τενόντων κ.α. καθώς και η αντιμετώπισή τους (συντηρητική και χειρουργική).
 • των συνηθέστερων ορθοπαιδικών παθήσεων, όπως φλεγμονώδεις παθήσεις οστών και αρθρώσεων, εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων (οστεοαρθρίτιδες), παραλυτικές παραμορφώσεις και άλλες παθήσεις ανά ανατομική περιοχή και να γίνει αναλυτική παρουσίαση της συνηθέστερης αντιμετώπισή τους (συντηρητικής και χειρουργικής).
 • των συνηθέστερων νεοπλασματικών παθήσεων των οστών.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει ένα (μικρότερο) γενικό και ένα (μεγαλύτερο) ειδικό μέρος. Το γενικό μέρος περιλαμβάνει τις βασικές ορθοπαιδικές γνώσεις που αφορούν: α) την σύσταση του οστού, την περιγραφή  και τα είδη των αρθρώσεων, το μεταβολισμό των οστών καθώς και την ικανότητά επούλωσής των οστών, β) την σύσταση των μαλακών μορίων (μύες, τένοντες, θύλακες κτλ.) και την δυνατότητα επούλωσής τους, γ) την ταξινόμηση καταγμάτων, στάδια πόρωσης και συνήθεις επιπλοκές, δ) την ταξινόμηση κακώσεων μαλακών μορίων (π.χ. διαστρεμμάτων, διατομών τενόντων κτλ.), ε) την ταξινόμηση εξαρθρήματος & υπεξαρθρήματος. Επιπλέον στον γενικό μέρος θα δοθεί μία αναλυτική παρουσίαση των μέσων και μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. κλινική εξέταση, διαγνωστικές δοκιμασίες κτλ.), καθώς και συντηρητικής (π.χ. επιδεσμολογία, τοποθέτηση γύψου /νάρθηκα κτλ.) και χειρουργικής θεραπείας (π.χ. αρθροσκόπηση, ενδομυελική ύλωση, διατατική οστεογένεση κτλ.) των ορθοπαιδικών περιστατικών.

Το ειδικό μέρος χωρίζεται σε 2 σκέλη, στην ορθοπαιδική τραυματιολογία, και στις ορθοπαιδικές παθήσεις. Στο πρώτο σκέλος (ορθοπαιδική τραυματιολογία) εντάσσονται οι εξής θεματικές ενότητες: ι) Κατάγματα άνω άκρου (π.χ. κατάγματα /εξαρθρήματα ωμικής ζώνης και αγκώνα, κατάγματα βραχιόνιου οστού, οστών αντιβραχίου, κατάγματα και εξαρθρήματα καρπού /άκρας χείρας), ιι) Κατάγματα κάτω άκρου (π.χ. κατάγματα πυελικού δακτυλίου & κοτύλης,  κατάγματα & εξαρθρήματα ισχίου,  επιγονατίδας & γόνατος, κατάγματα μηριαίου οστού κ.α.), ιιι) Κατάγματα σπονδυλικής στήλης, ιν) κακώσεις μαλακών μορίων ανά περιοχή (άνω άκρου, κάτω άκρου και σπονδυλικής στήλης), όπως συνδεσμικές κακώσεις (π.χ. γόνατος, ποδοκνημικής), θυλακικές κακώσεις (π.χ. ωμικής ζώνης), μυϊκές θλάσεις, διατομές τενόντων (π.χ. άκρας χείρας κ.α.) κ.α., ν) κακώσεις περιφερικών νεύρων και νι) άλλες συνοδές βλάβες /κακώσεις. Στο δεύτερο σκέλος του ειδικού μέρους (ορθοπαιδικές παθήσεις) γίνεται ανάλυση των εξής παθήσεων: ι) μικροβιακές παθήσεις οστών & αρθρώσεων (π.χ. οστεομυελίτιδα, πυώδης αρθρίτιδα), ιι) αυτοάνοσα - νοσήματα κολλαγόνου (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, νεανική αρθρίτιδα κ.α.), ιιι) εκφυλιστικές παθήσεις (π.χ. εκφυλιστική αρθροπάθεια, κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, οσφυαλγία, ισχιαλγία, σπονδυλόλυση /σπονδυλολίσθηση κ.α.), ιν) νεοπλάσματα οστών (με έμφαση σε εκείνα που έχουν μακροβιότερη επιβίωση και χρειάζονται αποκατάσταση) και ν) άλλες παθήσεις. Για όλα την παραπάνω θεματολογία του ειδικού μέρους θα γίνεται αναλυτική επεξήγηση της αιτιοπαθογένιας, παθολογίας, κλινικής εικόνας και θεραπευτικής αντιμετώπισης  (συντηρητικής ή χειρουργικής) καθώς και των συνηθέστερων επιπλοκών.

Επιπλέον, αναλυτική αναφορά θα δοθεί σε επιλεγμένα θέματα των εξής ενοτήτων: ι) παιδοορθοπαιδική, ιι) αθλητιατρική, ιιι) χειρουργικά θέματα (π.χ. μικροχειρουργική, αρθροπλαστικές κ.α.)

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατέχουν γνώσεις των σημαντικότερων ορθοπαιδικών κακώσεων και παθήσεων ανά ανατομική περιοχή, συμπεριλαμβανομένου της κλινικής εικόνας, συμπτωματολογίας, και σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισής τους.
 • να μπορούν να διακρίνουν τις κλινικές διαφορές μεταξύ καταγμάτων, εξαρθρημάτων, συνδεσμικών κακώσεων, κακώσεων περιφερικών νεύρων και τενόντων και να προτείνουν θεραπευτική αντιμετώπιση ανά περίπτωση.
 • Να κατανοήσουν την σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική, αποκτώντας γνώσεις των πιθανών επιπλοκών της κάθε επεμβατικής θεραπείας, και εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους στην αποκατάσταση του ασθενούς κατά την μετεγχειρητική φάση .

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Λαμπίρης Η.Ε. (2003). Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα.
 2. Συμεωνίδης Π. (1996). Ορθοπαιδική. Κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. UniversityStudioPress.
 3. Παπαβασιλείου Β. (2003). Ορθοπαιδική. Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. UniversityStudioPress.
 4. Παπαχρήστου Γ.Κ. (2006). Εισαγωγή στην ορθοπαιδική και τραυματολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα.
 5. Κοντάκης Γ.Μ., Χατζηπαύλου Α.Γ. (2006). Ορθοπαιδική Τραυματιολογία - Παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων των άκρων. ΕκδόσειςΙατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα.
 6. DandyD., EdwardsD. (2004). Βασική Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα.
 7. Happenfeld S. (1999). Φυσική Εξέταση της Σπονδυλικής Στήλης και των Κάτω άκρων. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Dutton M. (2004). Orthopaedic  Examination, Evaluation and Intervention. Mc-Graw-Hill.
 2. KessonM., AtkinsE. (2005). Orthopaedic Medicine. A practical approach. 2nd Revised edition. Butterworth-Heinemann Ltd, London.
 3. Magee D. (2006). Orthopedic Physical Assessment. Saunders.
 4. Skinner H. (2006). Current Diagnostic and treatment. Orthopedics. Mc-Graw-Hill.
 5. Solomon L., Warchick D., Nayacam S. (2005). Apley's Concise System of Orthopaedics and Fractures Holder Arnold.
 6. Solter R. (1999). Textbook of Disorders and Injuries of the Myoskeletal System. William and Willkins, Baltimore.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook