Μάθημα:

 ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός:

 ΦΓ4

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Γ

Κατηγορία μαθήματος:

ΜΕ

 

Τύπος μαθήματος:

 Θεωρητικό, Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

4

Προαπαιτούμενο μάθημα:

 -

Εξαρτώμενο μάθημα:

-

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών:

$1§  στις θεμελιώδεις αρχές κινησιοθεραπευτικής αποκατάστασης των μυοσκελετικών κακώσεων δίνοντας έμφαση στην κλινική αναγνώριση και στην διαφοροποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης μεταξύ εξειδικευμένων κακώσεων (θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία, τένοντες, νεύρα, μύες, σύνδεσμοι κ.α.) χρησιμοποιώντας μία τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά προσέγγιση (evidence-basedapproach).

$1§  στον σχεδιασμό προγραμμάτων κινησιοθεραπείας με την χρήση των καταλληλότερων και κλινικά και ερευνητικά ενδεδειγμένων τεχνικών προσαρμοσμένες κατά περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται στην εκμάθηση των βασικών τεχνικών κινησιοθεραπείας σε παθήσεις του μυοσκελετικoύ συστήματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη των α) μεθόδων κινητοποίησης των αρθρώσεων (παθητική -ενεργητική) και β) των μεθόδων αποκατάστασης της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας (Δύναμη, αντοχή, ευλυγισία, ιδιοδεκτικότητα). Έμφαση επίσης θα δοθεί στην κλινική αξιολόγηση των μυοσκελετικών κακώσεων, στις ιδιαιτερότητες της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης αυτών καθώς και στην τεκμηριωμένη εφαρμογή των καταλληλότερων μεθόδων κινησιοθεραπείας για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών ανάλογα με το στάδιο επούλωσης και την κλινική περίπτωση.                          

Εργαστηριακό Μέρος

Η εβδομαδιαία διδακτέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος εστιάζεται στην κλινική αξιολόγηση και πρακτική εφαρμογή των ακόλουθων εξειδικευμένων τεχνικών κινησιοθεραπείας: α) Παθητική Κινητοποίηση (τεχνικές παθητικής κίνησης – λαβές και εύρος τροχιάς εφαρμογής), β) Διάταση άνω κάτω άκρου-κορμού (δοκιμασίες  ευλυγισίας, τεχνικές βελτίωσης της ευλυγισίας, εφαρμογή στατικών, βαλλιστικών διατάσεων), γ) Yποστηριζόμενες- υποβοηθούμενες ασκήσεις (τεχνικές εφαρμογής υποστηριζόμενων – υποβοηθούμενων ασκήσεων), δ) Απλή ενεργητική άσκηση-Ισομετρική ενδυνάμωση (τεχνικές εφαρμογής ισομετρικής άσκησης, ισομετρικές σε διάφορα μήκη του μυϊκού ιστού),  ε)Άσκηση με αντίσταση (σύγκεντρη –έκκεντρη ενδυνάμωση), στ) Aσκήσεις  ανοικτής και κλειστής βιοκινητικής αλυσίδας, ζ) Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας (δοκιμασίες  κιναίσθησης – δυναμικής σταθεροποίησης, τεχνικές βελτίωσης ιδιοδεκτικότητας) καθώς και στην προετοιμασία του δωματίου μάλαξης (υγιεινή, μαξιλάρια θεραπείας, λιπαντικά μέσα).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων κινησιοθεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται για το θεωρητικό μέρος με την μορφή γραπτών εξετάσεων υποβάλλοντας στον σπουδαστή θέματα ανάπτυξης σε όλη την εξεταστέα ύλη στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για το εργαστηριακό Μέρος η αξιολόγηση θα είναι συνεχής (καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου), και θα γίνεται με την μορφή προφορικής εξέτασης και εφαρμογής των κλινικών μέσων και μεθόδων που διδάχτηκαν στο εργαστήριο

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

$1§να αξιολογούν με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια το είδος του μυοσκελετικού τραυματισμού και να διακρίνουν ποιοι είναι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι βιολογικοί ιστοί.

$1§να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές αποκατάστασης της κάθε μυοσκελετικής κάκωσης και να είναι σε θέση να επιλέξουν τεκμηριωμένα και με βάση την σύγχρονη βιβλιογραφία τις καταλληλότερες τεχνικές κινησιοθεραπείας.

$1§να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα κινησιοθεραπείας που να είναι ασφαλές και κατάλληλο για την κάθε μυοσκελετική κάκωση και να συνάδει με τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα.

$1§Να διασφαλίζουν απαραίτητες συνθήκες για την διενέργεια κινησιοθεραπείας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

1. Αθανασόπουλος (1989). Κινησιοθεραπεία. Αθήνα

2. KisnerC, ColbyLA, (2003). Θεραπευτικές ασκήσεις. Βασικές αρχές και τεχνικές.  Εκδ. Σιώκης

3. Κοτζαηλίας Δ (2008). Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, UniversityStudioPress.

Ξενόγλωσση :

1.BrentBrotzmanandKevinE. Wilk (2003). ClinicalOrthopaedicRehabilitationS. ed. Mosby.

2. David J. Magee, James E. Zachazewski, William S. Quillen (2008). Scientific Foundations and     

     Principles of Practice in Musculoskeletal Rehabilitation (Musculoskeletal Rehabilitation Series.       

     Saunders.

3. Robert E. McAtee (1999). Facilitated stretching, Human Kinetics.

4. Refshauge K, Gass E (2004). Musculoskeletal physiotherapy, Elsevier.

5. David H. Perrin (1993). Isokinetic exercise and assessment, Human Kinetics.

6.Ellenbecker TS, Davies GJ (2001).Closed kinetic chain exercises: a comprehensive guide to multiple joint exercise, Human Kinetics.

7. Radcliffe J, Farentinos J (2007). High powered plyometrics.

8. White M. Water exercise (1995). Human Kinetics.

9. Hollis M, Fletcher P (2006). Practical exercise therapy, Blackwell Publishing Company.

10. Goldenberg L, Twist P (2007). Strength-ball training, Human Kinetics.

  

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook