Μάθημα:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κωδικός:

ΦΒ2

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Β

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

2

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

3

Προαπαιτούμενο μάθημα:

---------

Εξαρτώμενο μάθημα:

---------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • να αναγνωρίσουν οι φοιτητές της φυσικοθεραπείας τις ιδιαιτερότητες του χειρουργικού ασθενή και να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία προσέγγισης του.

 • να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με την ανατομική περιοχή, τον ιστό που χειρουργείται και την τεχνική που χρησιμοποιείται, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την καλύτερη μετεγχειρητική, λειτουργική αποκατάσταση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

 • να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας επούλωσης και των επιπλοκών της ώστε να αξιολογούν αξιόπιστα τον μετεγχειρητικό ασθενή.

 • Να εξοικειωθούν με τις ιδιατερότητες βεβαρημένων ομάδων ασθενών, όπως οι πολυτραυματίες,οι πολυεγκαυματίες και οι καρκινοπαθείς.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η προσέγγιση του χειρουργικού αρρώστου: Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν ο τρόπος λήψης ιστορικού από το χειρουργικό ασθενή, τα συχνότερα συμπτώματα που παρουσιάζει και τα σημεία που πρέπει να γίνουν περισσότερο αντιληπτά, η αδρή αντικειμενική εξέταση και τέλος ο εργαστηριακός και ακτινολογικός έλεγχος που χρειάζεται ανά περίπτωση. Προεγχειρητική εκτίμηση του χειρουργικού ασθενή: Ο στόχος είναι η προεγχειρητική εκτίμηση του χειρουργικού και αναισθησιολογικού κινδύνου κατά σύστημα, με έμφαση στο αναπνευστικό, κυκλοφορικό, κεντρικό νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά στην παχυσαρκία και στη λήψη φαρμάκων ως παράγοντες κινδύνου. Αρχές χειρουργικών επεμβάσεων:Βασικάστοιχεία για τηνκατανόηση της τεχνικής των χειρουργικών επεμβάσεων σε διακριτές ανατομικές περιοχές όπως αυχένα-τράχηλο, θώρακα, κοιλία και σε ιστούς με ιδιαιτερότητες όπως αγγεία. Βασικές διαφορές ανοιχτής επέμβασης και λαπαροσκοπικής χειρουργικής: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, προοπτικές, μετεγχειρητική νοσηρότητα. Μετεγχειρητική αναλγησία: Η μετεγχειρητική αναλγησία είναι άκρως απαραίτητη τόσο για την γρήγορη κινητοποίησή του ασθενούς αλλά και για τη φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού ειδικά σε ομάδες με χρόνιο αναπνευστικό νόσημα. Θα αναπτυχθούν τα αίτια αποτυχίας μετεγχειρητικής αναλγησίας, οι επιπτώσεις του πόνου και τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης του, οι παράγοντες και οι μορφές μετεγχειρητικής αναλγησίας. Φυσιολογία και παθολογία της επούλωσης: Μηχανισμός της επούλωσης, παράγοντες που επηρεάζουν την επούλωση, η παθολογία της ουλής και η σύγκλειση τραύματος με ράμματα. Κυκλοφορική καταπληξία (shock): Από το τεράστιο αυτό αντικείμενο, θα αναφερθεί ο ορισμός και τα είδη του shock, τα σημεία της κυκλοφορικής ανεπάρκειας, η διάγνωση του shock και τα γενικά θεραπευτικά μέτρα που πρέπει να παρασχεθούν σε έναν τέτοιο ασθενή. Φλεγμονή και χειρουργικές λοιμώξεις: Η ανάλυση της οξείας φλεγμονής και η εξέλιξή της με επικέντρωση στη χειρουργική λοίμωξη. Ορισμός, ταξινόμηση, αίτια, κλινική εικόνα, προλήψη και βασικές αρχές θεραπείας. Η εγκαυματική νόσος: Στατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα, η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του εγκαυματικού τραύματος, η αρχική αντιμετώπιση και οι επιπλοκές. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία: Το μέγεθος του προβλήματος, οι αρχικές ενέργειες στον τόπο του ατυχήματος, η αρχική εκτίμηση και ανάνηψη στο νοσοκομείο και οι προτεραιότητες στην επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση. Σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας: Ορισμός, δυσλειτουργία οργάνων, συχνότητα, θεωρίες για την ανάπτυξη, πρόγνωση, πρόληψη και θεραπευτική στρατηγική. Αρχές χειρουργικής ογκολογίας: Αιτιολογία του καρκίνου, ανάπτυξη νεοπλασμάτων και μετάσταση, σταδιοποίηση, αρχές θεραπείας νεοπλασμάτων και ο ρόλος της χειρουργικής.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή με τη βοήθεια προβολής σε powerpoint, καθώς και συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν το χειρουργικό ασθενή από τη λήψη του ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση και να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες του σε σχέση με τον παθολογικό ασθενή.

 • να αντιλαμβάνονται ότι η προσέγγιση και η αντιμετώπιση του χειρουργικού ασθενούς δεν είναι απλά η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται για τη νόσο του αλλά η συστηματική προσέγγισή του προεγχειρητικά και η συμβολή στην αποκατάστασή του άμεσα μετεγχειρητικά.

 • να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των χειρουργικών επεμβάσεων σε διάφορες ανατομικές περιοχές και ιστούς, καθώς και των διαφορετικών τεχνικών.

 • να γνωρίζουν μείζονα χειρουργικά προβλήματα όπως ο πολυτραυματίας και ο εγκαυματίας και να μπορούν να εκφράζουν επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για τη θεραπευτική χειρουργική προσέγγιση και την αποκατάσταση.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γολεμάτης Ι., Μπονάτσος Γ. (2005). Χειρουργική Παθολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.

 2. Σέχας Μ.Ν. (1996). Χειρουργική (3 Τόμοι). Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.

 3. Doherty G.M., Way L.W (2008). WashingtonΣύγχρονη Χειρουργική και Θεραπεία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα..

 4. Doherty G.M., Lowney J.K., Mason J.E (2006). Washington Εγχειρίδιο Χειρουργικής. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα..

 5. Sabinston D.C. Χειρουργική. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2004.

Ξενόγλωσση:

 1. Stonebridge P.A., Smith D., Duncan L., ThompsonA.M. (2005). Surgery. Oxford University Presss, Oxford.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook