Μάθημα:

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός:

ΦΒ6

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Β

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό, Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

3 (2 Θεωρία, 1 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

4

Προ

παιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι  η αξιοποίηση των εφαρμοσμένων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη α) των μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και β) των μεθόδων στατιστικών συσχετίσεων γ) εξειδικευμένων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης δεδομένων του χώρου της Φυσικοθεραπείας, δ) στη χρήση Η/Υ στην στατιστική ανάλυση δεδομένων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Εισαγωγή, βασικές έννοιες, αντικείμενο στατιστικής,
 • Είδη ερευνών και δεδομένων,
 • Πιθανοθεωρία
 • Σχεδιασμός και πρωτόκολλα ερευνών,
 • Είδη στατιστικών μεθοδολογιών στο χώρο της υγείας,
 • Δειγματοληπτικές έρευνες,
 • Στατιστική συμπερασματολογία,
 • Περιγραφική στατιστική, χρήση Η/Υ στην στατιστική ανάλυση
 • Βασικές παράμετροι και κατανομές,
 • Επαγωγική στατιστική,
 • Ανάλυση  διακύμανσης, συσχετίσεις, συντελεστής συσχέτισης
 • Στατιστικές δοκιμασίες, λογισμικά στατιστικών αναλύσεων (SPSS 15.0, Statistica, Sigma Stat, κλπ)
 • T-student test
 • X-square test
 • Παραδείγματα-εφαρμογές στατιστικής σε μελέτες φυσικοθεραπείας.

 

Εργαστηριακό μέρος

 • Χρήση Η/Υ στην στατιστική ανάλυση
 • SPSS 15.0 (εισαγωγή δεδομένων, παραμέτρων)
 • SPSS 15.0 (βασικές στατιστικές παράμετροι –αξιολόγηση μεθόδων)
 • SPSS 15.0 Ενδιάμεση Αξιολόγηση
 • SPSS 15.0 (βασικά στατιστικά τεστ T-test, X square, Anova test)
 • SPSS 15.0 (ανάλυση παραγόντων, συσχετίσεις, παλινδρόμηση)
 • SPSS 15.0 (μορφοποίηση αποτελεσμάτων)
 • SPSS 15.0 (κατηγοριοποίηση, πρόβλεψη)
 • Ενδιάμεση Αξιολόγηση
 • SPSS 15.0
 • Windows Statistica,
 • Ms Excel 2007
 • Αξιολόγηση

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) παρουσιάσεις σπουδαστών, iii) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ιν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών ατομικά ή σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα σε ειδικά λογισμικά στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές φυσικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.
 • να επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων.
 • να πραγματοποιήσουν στατιστική ανάλυση μέσω Η/Υ σε διαφορετικά στατιστικά πακέτα λογισμικού.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θεωρητικό μέρος

Η αξιολόγηση θα γίνεται με την μορφή γραπτών εξετάσεων υποβάλλοντας στον σπουδαστή θέματα ανάπτυξης σε όλη την εξεταστέα ύλη στο τέλος κάθε εξαμήνου.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων επεξεργασίας σε ειδικό λογισμικό στατιστικής ανάλυσης δεδομένων από τους φοιτητές υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Αλιβιζάτος Γ. (1953). Στατιστική Μεθοδολογία. Εκδόσεις Σπυρόπουλου Σ., ΑΘΗΝΑ.
 2. Βαγενάς Γ (2002). Στατιστικές Εφαρμογές στην Φ.Α.. Αθήνα.
 3. Κουτσογιάννης Κ., Noelle – Λαζαρίδου Μ., Λαζαρίδης Α. (2003). Εφαρμοσμένη στατιστική στις επιστήμες υγείας – πρόνοιας. Έκδοση Έλλην, Αθήνα.
 4. Νικηφορίδης Γ. (1984). Βασικές αρχές και μέθοδοι Βιοστατιστικής. Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, Πάτρα.
 5. Παπαϊωάννου Τ. (1981). Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική. Εκδόσεις Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
 6. Παπαϊωάννου Τ., Φερεντίνος Κ. (1985). Βιομαθηματικά. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Ιωάννινα.
 7. Τριχόπουλος Δ. (1975). Ιατρική στατιστική. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνος. Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Rosner B.(2006).Fundamentals of Biostatistics/Book and Disk
 2. Kirkwood B., Sterne J  (2007). Essentials of Medical Statistics Douglas Altman (Editor) (2003) Statistics with Confidence: Confidence Intervals and Statistical Guidelines (Book with Diskette for Windows 95, 98, NT)
 3. Jacobas A.D. (1997). Medical Biostatistics. Bucura Mond Eds, Bucharest.
 4. M. Szklo (Author)Nieto JF (2007). Epidemiology: Beyond the Basics M. Szklo, Eds
 5. Peat J, Barton B., Elliott E. (2005). Statistics Workbook for Evidence-based Health Care, Szklo, Eds

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook