Μάθημα:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός:

ΦΑ1

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Α

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

6 (4 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

7

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • η μακροσκοπική μελέτη της ανατομίας και της λειτουργίας των δομών του μυοσκελετικού συστήματος.

 • η ανατομική περιγραφή οστών, μυών, βασικής κινητικότητας αυτών και νεύρων που νευρώνουν τους βασικότερους λειτουργικά μύες.

 • η εστίαση στην τοπογραφική μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος, δηλαδή στην εξέταση κάθε περιοχής του σώματος χωριστά και στην ταυτόχρονη μελέτη των μυοσκελετικών δομών που απαρτίζουν την κάθε περιοχή.

 • η αναγνώριση οδηγών ανατομικών σημείων από την γενική επισκόπηση και την επιφανειακή ανατομική της κάθε περιοχής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Γενικές έννοιες όπως είδη ιστών με έμφαση στον ερειστικό και μυϊκό. Ορισμός άρθρωσης, είδη αρθρώσεων, έκφυση - κατάφυση μυός, έννοια και σημασία συνδέσμων. Κεφαλή: Οστά που σχηματίζουν το θόλο του κρανίου και το σπλαχνικό κρανίο, μύες προσώπου και νεύρωση. Ράχη: Γενική περιγραφή, λειτουργίες, σπονδυλική στήλη (ΣΣ), περιγραφή σπονδύλων, σύνδεσμοι, μύες και νεύρωση. Ιδιαίτερη αναφορά στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους, στις διαφορές των σπονδύλων ανά μοίρα της ΣΣ, στις συμφύσεις μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων (μεσοσπονδύλιοι δίσκοι) και στην ιδιαιτερότητα των συνδέσμων. Επιφανειακή ανατομική της ράχης για τον εντοπισμό μυϊκών ομάδων κατά τον έλεγχο περιφερικών νεύρων, για τον προσδιορισμό τμημάτων της ΣΣ και για την εκτίμηση του άκρου του νωτιαίου μυελού. Θώρακας: Οστέινο υπόβαθρο θωρακικού τοιχώματος, μύες που επενδύουν το θωρακικό κλωβό και νεύρωση. Αναφορά στις λειτουργίες που επιτελούνται και κυρίως στις αναπνευστικές κινήσεις που επιτελούνται από το διάφραγμα και τους μεσοπλεύριους μύες. Επίπεδο στερνικής γωνίας - Θ4 σπονδύλου που χρησιμεύει στην εύρεση οστέινων και σπλαχνικών δομών. Άνω άκρο: Ώμος, μασχάλη, βραχίονας, αντιβράχιο, καρπός και άκρα χείρα. Οστά, αρθρώσεις, μυς και νεύρωση των κυριότερων λειτουργικά μυών. Σχέση με άλλες περιοχές και περιγραφή κινητικότητας μυών. Οστικά οδηγά σημεία και μύες της οπίσθιας ωμοπλατιαίας χώρας, εντοπισμός τενόντων και φυσιολογική όψη χεριού. Κοιλιακή κοιλότητα: Οστικό και μυϊκό υπόστρωμα, νεύρωση. Προσδιορισμός ψηλαφητών οδηγών σημείων, του επιπέδου των οσφυϊκών σπονδύλων και του βουβωνικού συνδέσμου. Πυελική κοιλότητα: Οστά, μυς και νεύρωση. Προσανατολισμός της πυέλου και του περινέου στην ανατομική στάση. Κάτω άκρο: Μετάπτωση από την κοιλιά και την πύελο στο κάτω άκρο. Γλουτιαία χώρα, μηρός, κνήμη, άκρο πόδι. Οστά, αρθρώσεις, μύες και νεύρωση των κυριότερων λειτουργικά μυών.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει την κατάδειξη των προαναφερόμενων μυοσκελετικών δομών σε προπλάσματα (π.χ. εκφύσεις / καταφύσεις μυών, πορεία νεύρων, δομικά στοιχεία αρθρώσεων κτλ.). Επιπλέον για την επιφανειακή ανατομική θα γίνεται επίδειξη των οδηγών σημείων στους ίδιους τους φοιτητές με ψηλάφηση αυτών και περαιτέρω διευκρίνηση της κλινικής σημασίας τους. Όσον αφορά το μυϊκό υπόστρωμα θα γίνεται ψηλάφηση των μυϊκών ομάδων, των τενόντων όπου είναι εφικτό και ανεύρεση της πορείας των νεύρων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή.

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη των δομών από το διδάσκοντα και πρακτική άσκηση αναγνώρισης της θέσης και της λειτουργικότητας των ανατομικών δομών από τους ίδιους τους φοιτητές σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε κάθε μάθημα και βαθμολογείται ο βαθμός επάρκειας κάθε φοιτητή να αναγνωρίζει τις ανατομικές κατασκευές, τη θέση τους σε σχέση με γειτονικές και τη λειτουργία της καθεμιάς.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να περιγράφουν κατά τοπογραφική περιοχή τα οστά, τους μύες και τα νεύρα που περιλαμβάνονται σε αυτή την περιοχή,

 • να ψηλαφούν συγκεκριμένους μύες, τένοντες, συνδέσμους καθώς και την πορεία των νεύρων,

 • να αναγνωρίζουν φυσιολογική λειτουργία των ανωτέρω δομών,

 • να αναγνωρίζουν και να ψηλαφούν οδηγά σημεία και να αντιλαμβάνονται τη σημασία εκάστου από αυτά για την ανεύρεση είτε σπλαχνικών δομών είτε για την καθοδήγηση στην ανεύρεση μυοσκελετικών και νευρικών δομών που δεν ψηλαφούνται επιφανειακά.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γίγης Π. (2002). Εισαγωγή στην Ανατομία του Ανθρώπου. University Studiopress.

 2. Τσικάρης Π., Παρασκευάς Γ., Νάτσης Κ. (2005). Περιγραφική και Εφαρμοσμένη Ανατομική. University StudioPress.

 3. Drake R., Vogl W., MitchellA. (2007). GraysAnatomy. Ελληνική Έκδοση. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη.

 4. Kahle, Leonard, Platzer (1985). Εγχειρίδιο Ανατομικής με έγχρωμο Άτλαντα (τόμος Ι, Μυοσκελετικό). Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.

 5. Lumley J. (2004). Ανατομία της Επιφάνειας του Σώματος. Εκδόσεις Παρισιάνος.

 6. Moore (1998). Κλινική Ανατομική. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.

 7. Schnell R. (2009). Κλινική Ανατομική. Εκδόσεις Λίτσας.

Ξενόγλωσση:

 1. Schnell R. (2006). Clinical Anatomy by Systems. William and Willkins. 

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook