Την Πέμπτη 16/01 και την Παρασκευή 17/01/2020 θα πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του Μαθήματος «Κινησιοθεραπεία-Θεραπευτική Άσκηση (Εργαστήριο)» για όλα τα τμήματα. Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης είναι το Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης (χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων). Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

 

Πέμπτη 16/01/2020 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2642 12:00 33 2760 15:10
2 2707 12:00 34 2642 15:15
3 2712 12:00 35 2670 15:20
4 2749 12:10 36 2676 15:30
5 2634 12:15 37 2708 15:35
6 2763 12:20 38 2600 15:40
7 1245 12:30 39 2722 15:45
8 2724 12:35 40 2599 15:50
9 2594 12:40 41 2716 16:00
10 2732 12:45 42 2697 16:05
11 2596 12:50 43 2604 16:10
12 2662 13:00 44 2615 16:15
13 2433 13:05 45 2624 16:20
14 2589 13:10 46 2614 16:30
15 2725 13:15 47 2677 16:35
16 2707 13:20 48 2765 16:40
17 1813 13:30 49 2601 16:45
18 2470 13:35 50 2645 16:50
19 2610 13:40 51 2691 17:00
20 2588 13:45 52 2585 17:05
21 2602 13:50 53 2334 17:10
22 2426 14:00 54 2672 17:15
23 2609 14:05 55 2675 17:20
24 2704 14:10 56 2680 17:30
25 2712 14:15 57 2738 17:35
26 2494 14:20 58 2693 17:40
27 2714 14:30 59 2607 17:45
28 2631 14:35 60 2729 17:50
29 2660 14:40 61 2587 18:00
30 2669 15:00 62 2617 18:05
31 2664 15:00 63 2605 18:10
32 2730 15:00 64 2654 18:15

Παρασκευή 17/01/2020 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2762 08:00 38 2758 11:35
2 2579 08:00 39 2705 11:40
3 2613 08:00 40 2608 11:45
4 2679 08:10 41 2640 12:00
5 2723 08:15 42 2692 12:05
6 2734 08:20 43 2619 12:10
7 2709 08:30 44 2626 12:15
8 2650 08:35 45 2727 12:20
9 2590 08:40 46 2694 12:30
10 2710 08:45 47 2625 12:35
11 2674 08:50 48 2665 12:40
12 2648 09:00 49 2737 12:45
13 2735 09:05 50 2639 12:50
14 2685 09:10 51 2612 13:00
15 2706 09:15 52 2611 13:05
16 2623 09:20 53 2603 13:10
17 2667 09:30 54 2635 13:15
18 2661 09:35 55 2638 13:20
19 2749 09:40 56 2733 13:30
20 2634 09:45 57 2746 13:35
21 2715 09:50 58 2561 13:40
22 2586 10:00 59 2728 13:45
23 2655 10:05 60 2564 14:00
24 2651 10:10 61 2743 14:05
25 2673 10:15 62 1245 14:10
26 2747 10:20 63 2149 14:15
27 2682 10:30 64 2688 14:20
28 2744 10:35 65 2711 14:30
29 2595 10:40 66 2531 14:35
30 2713 10:45 67 2591 14:40
31 2658 10:50 68 2583 14:45
32 2719 11:00 69 2568 14:50
33 2598 11:05 70 2681 15:00
34 2686 11:10 71 2597 15:05
35 2622 11:15 72 2647 15:10
36 2763 11:20 73 2632 15:15
37 2742 11:30 74    

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνεται στις σημειώσεις των μαθημάτων 5, 6, 7, 8 και 9 (παθητική κινητοποίηση, ισομετρικές ασκήσεις, ισοτονικές ασκήσεις, κινητοποίηση νευρικού ιστού και ασκήσεις ισορροπίας). Οι σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class του teiwest (https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/) στο όνομα μαθήματος «ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (616238) (προπτυχιακό)», στην κατηγορία «Έγγραφα» (Κινησιοθεραπεία Εργ 2019-20 Μάθημα 5 έως και 9).

Οι σπουδαστές με ΑΜ 2642, 2707, 2712, 2749, 2634, 2763 και 1245 θα εξεταστούν στην ύλη της ενδιάμεσης αξιολόγησης την Πέμπτη 16/01/2020 μεταξύ των ωρών 12:00 και 12:30, όπως αναφέρεται και παραπάνω. Η ύλη περιλαμβάνεται στις σημειώσεις των μαθημάτων 1, 2, 3 και 4 (γωνιομέτρηση και διατάσεις). Οι σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class του teiwest (https://eclass.pat.teiwest.gr/eclass/) στο όνομα μαθήματος «ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (616238) (προπτυχιακό)», στην κατηγορία «Έγγραφα» (Κινησιοθεραπεία Εργ 2019-20 Μάθημα 1 έως και 4).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Την Πέμπτη 16/01/2020 θα πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του Μαθήματος «Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι (Εργαστήριο στο ΤΕΙ)» για το τμήμα 3 (Πέμπτη 08:00-12:00 με τον κ. Τόλο). Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης είναι το Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης (χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων). Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

 

Πέμπτη 16/01/2020 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης– Τμήμα 3

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2485 09:00 11 2489 09:50
2 2581 09:00 12 2488 10:00
3 2428 09:00 13 2480 10:05
4 2582 09:10 14 2583 10:10
5 2450 09:15 15 2502 10:15
6 2446 09:20 16 2580 10:20
7 2447 09:30 17 2520 10:30
8 2551 09:35 18 2343 10:35
9 2497 09:40 19 2337 10:40
10 2515 09:45 20 2099 10:45

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνει όσα έχουν αναφερθεί στη διάρκεια των μαθημάτων στο δεύτερο μισό του εξαμήνου (φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων ΠΔΚ και άκρου πόδα, ωμικής ζώνης και ώμου, αγκώνα, καρπού και άκρας χείρας).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Καλούνται οι φοιτητές που χρωστάνε το Εργαστήριο της Ανατομίας (κομμένοι με 4), και δεν ήρθαν σε κάποιο από τα τμήματα που εξετάστηκαν να προσέλθουν την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 12:00.
Η υπεύθυνη

Πετροπούλου Γιαννίτσα

Ανακοίνωση

Η τελική εξέταση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι (Τμήμα 2) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/01/2020 (11:00-13:30), στο Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας του Τμήματος. Οι φοιτητές/τρίες θα εξεταστείτε χρονικά όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Η εξεταστέα υλη περιλαμβάνει όλη τη διδαχθείσα ύλη.

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/τρίας Ώρα Εξέτασης
1813

11:00-11:30

2555
2421
2466
 
2495

11:30-12:00

2521
2559
2479
   
2567

12:00-12:30

2452
2544
2518
 
2395

12:30-13:00

2565
2550
2445
   
2222

13:00-13:30

2486
2501

Γκρίλιας Π.Καταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook